INFORMES PERICIALS

Els informes pericials són aquells en els quals la valoració d'un expert qualificat és necessària per a la resolució de diferents tipus de qüestions: Taxació de danys, valoració de béns, equips o instal·lacions, conformitat d'instal·lacions, etc...


ARTDESING, enginyeria industrial, reuneix la qualificació i l'experiència necessària dins del seu camp d'actuació, per a tal fi. 

CONDICIONS:

 • Ha de disposar-se d'una titulació universitària homologada al país de l'actuació
 • Si bé els serveis poden ser contractats a través d'una empresa o societat, la signatura ha de correspondre sempre a una persona física.
 • En el cas que existeixin implicacions legals, aquesta persona física ha de ser independent i no pot ser sota cap circumstància part interessada en el procés. Aquesta persona ha de fer constar la seva acceptació.

CAMPS D'APLICACIO:

Els informes dins de l'enginyeria industrial poden referir-se a múltiples camps, siguin de taxació, conformitat, danys, etc...

 • Climatització
 • Ventilació
 • Iluminació
 • Sanejament
 • Estructures
 • Electricitat
 • Naus i edificis industrials
 • Processos transformació
 • Seguretat
 • Contraincedi
 • Taxacions
 • Comerços

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es