PROJECTES PER L'APERTURA DE NOVES ACTIVITATS

L'inici d'una activitat comercial o negoci, bé sigui en instal·lacions industrials o es desenvolupi en locals comercials, va a requerir una sèrie d'autoritzacions administratives que, per ser obtingudes, han de ser certificades per una enginyeria.

ARTDESING pot i està capacitada per realitzar totes aquestes certificacions i les accions prèvies a la seva consecució, mitjançant els projectes adequats i en cas que el client ho requereixi, mitjançant la direcció d'obra.

EXEMPLES D'ACTIVITATS AMB PROJECTES DE ARTDESING

Requeriments i estructuració d'un projecte per a "Noves Activitats"

En realitat, els requeriments són sempre similars, amb l'excepció d'aquells relacionats amb activitats d'especial envergadura o impacte, -o que per la seva pròpia naturalesa, presentin aspectes particulars-.
De la mateixa manera, la importància de cada àrea requerirà que el seu projecte s'integri dins d'un estudi mínim general o que requereixi un projecte específic de major extensió i detall.

OBERTURA ACTIVITAT INNOCUA

 • Projecte d'activitat
 • Descripció
 • Distribucions i accesibilitat
 • Sanitat
 • Impacte Mediambiental
 • Contra-incendis
 • Climatització
 • Projecte acústic
 • Projecte eléctric
 • Projecte d'obres

OBERTURA ACTIVITAT AMB IMPACTE AMBIENTAL

 • Projecte activitat
  • Descripció activitat
  • Distribucions i accessibilitat
  • Sanitat
 • Impacte mediambiental
 • Projecte contra-incendis
 • Projecte acústic
 • Projecte de climatització
 • Projecte eléctric
 • Projecte d'obres

Lògicament, aquestes descripcions són merament orientatives, podent variar en funció a les característiques pròpies de cada activitat i a les normatives específiques acceptades.
També la ubicació de l'activitat pot fer variar els elements propis del seu projecte.

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es