PROJECTES D'OBRES GRANS O PETITES EN COMERÇOS

ARTDESING posseeix experiència en la direcció d'obra de projectes comercials, siguin aquests de nova creació o bé reforma d'un comerç existent.
Definir l'activitat, a que reglamentacions estarà sotmesa i fer que el projecte s'adapti a les exigències generals i municipals, supervisant els treballs i requeriments, forma part d'un treball ben fet. 

El Projecte d'Obres formarà part -pot ser-, del posterior Projecte d'Activitats previ a la apertura d'un negoci. Pot incloura difèrents aspectes, segons les dimensions i el tipus de l'activitat.

Un projecte d'obres representatiu d'un comerç mitjà, tindrà en compte aspectes com els següents:

Una memoria descrptiva del projecte: (Exemple)

 1. DESCRIPCIÓ GENERAL
  1.1.   
  Objectiu del projecte
  1.2.   
  Autor del projecte
  1.3.   
  Titular i sol·licitant de les obres
  1.4.   
  Emplaçament de les obres
  1.5.   
  Normativa d’aplicació
 2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
  2.1.   
  Descripció general de les obres
  2.2.   
  Enderroc
  2.3.   
  Paleteria
  2.4.   
  Fals sostre
  2.5.   
  Revestiments i pintats
  2.6.   
  Llum i força
  2.7.   
  Ventilació i climatització
  2.8.   
  Retolació
 3. PROCEDIMENTS DEL MUNTATGE
  3.1.   
  Preparació
  3.2.   
  Execució dels treballs
 4. CONCLUSIONS

La normativa bàsica a respectar serà sempre un punt important de la definició del projecte:

Normativa: (Exemple)

 • Ordenances Fiscals vigents
 • Ordenances Municipals
 • Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. Real Decret 842/2002.
 • “Codi tècnic de l’ Edificació”, aprovat pel Real Decret 314/2006 en el consell de ministres del 17 de Març 2006.
 • Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
 • La Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Altres conceptes:

- Contractes entre diferents parts que intervinguin
- Gestió de residus
- Pressupostus general i desglossats
- Tot altre que la particularitat de cada projecte faci necesari.

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es